A Naprendszer bolygói


Válogatott képek az ûrszondák és a Hubble Ûrtávcsô (HST) megfigyeléseibôl


Merkúr

a Mariner 10 ûrszonda felvételeibôl készített mozaik. 460x260 pixel JPEG, 17 kByte.

Vénusz

A Magellán ûrszonda radarfelvételeibôl készített mozaik. 800x800 JPEG, 143 kB.

Vulkánok a Vénuszon (Magellán) 512x496 JPEG, 96 kB.

Az Alfa Régió (Magellán), 640x480 JPEG, 111 kB.

A Vénusz domborzata (Magellán adatokból készített video) Quicktime, 679 kB.

Föld

Mûholdfelvételek, egészen 1,5 m-es felbontásig (maps.google.com)

Mûholdfelvétel Debrecenrõl (SPOT)

Mars

A Mars (HST, 1997) 650x687 JPEG, 55 kB.

A Valles Marineris 2500 km magasból (A Viking Orbiter ûrszonda 102 felvételébôl készített mozaik.) 1552x1552 JPEG, 262 kB.

Az Olympus Mons, a Naprendszer legnagyobb vulkánja. (A Viking Orbiter felvételeibôl készített mozaik.) 834x834 JPEG, 242 kB.

A Mars forgása (HST képekbôl készített video) MPEG, 3,5 MB.

Utazás a Mars felszíne felett (Viking képek alapján készített video) MPEG, 5,6 MB.

Egy a kisbolygókból

A Gaspra (Galileo), 460x260 JPEG, 17 kB.

Jupiter

A Jupiter (HST) 758x858 JPEG, 60 kB.

A Nagy Vörös Folt (Voyager) 505x480 JPEG, 37 kB.

A Jupiter holdjaiból

Az Io, aktív vulkánokkal (Voyager) 1200x600 JPEG, 77 kB.

Az Europa jégfelszíne (Galileo) 793X794 JPEG, 745 kB.

A Ganymedes (Voyager) 1024X1024, 53 kB.

Szaturnusz

(HST), 900X450 JPEG, 36 kB.

Uránusz

a kék bolygó (Voyager) 460x240 JPEG, 11 kB.

Neptunusz

A bolygó forgása egy teljes 16 órás periódus alatt készített képekbôl. AVI video, 3,5 MB.

Plútó

és holdja, a Charon (HST, 1994. febr. 21) 950X494 JPEG, 11 kB.

javitva 2006. julius 28., 14:00 Kálmán Béla,

MTA CsKI Napfizikai Obszervatóriuma

Vissza a csillagászat tantárgy nyitólapjához

Vissza az Obszervatórium honlapjához