Numerikus és grafikus napfoltadatok összehasonlítása

Az alábbi ábra (Tóth László és Mezõ György munkája) az eredeti észlelések és a redukált numerikus táblázatok információtartalma közötti különbséget szemlélteti. Az ábra az 1905 október 20-án észlelt összetett aktív vidéket mutatja. A felsõ rajz a GPHR (Greenwich Photoheliographic Results) alapján készült, a körök területei és pozícói megfelelnek az ott közölt foltterület és -pozíció adatoknak. Az alsó rajz a Kalocsai Obszervatóriumban készített teljes napkorong-észlelés részlete. Csak néhány alakzat azonosítható. Az ábra jól érzékelteti, hogy ha bármilyen finomabb morfológiai sajátságot vizsgálunk, az eredeti észlelés bizonyosan informatívabb, mint a numerikus táblázatok.